to

                   IT-leksikon

 

 

Hjælp til ord og begreber

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X

A

Til toppen
@ "snabel-a" eller "at" - Adskiller i en e-mail-adresse brugerens alias (kendetegn) fra mailserver-navn.
# Amerikansk tegn for nummer. Hedder "has" på orginalsproget.
Acrobat Et program fra Adobe, som kan fremstille elektroniske dokumenter. Man tager en print-fil (PostScript) og putter den ind i Acrobat Destiller. Ud kommer en .PDF-fil, som kun fylder en 10.-del af den oprindelige printfil. PDF-filen indeholder hele dokumentet med skrifttyper, illustrationer og layout. Filen kan ses på skærm eller udskrives på en hvilken som helst printer, brugeren skal bare have en Acrobat Viewer installeret. Den kan hentes gratis på nettet.
ActiveMovie En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og -video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video.
AGP Accelerated Graphics Port. En ny højhastigheds-bus, der kun bruges til grafikkort. AGP aflaster PCI-bussen. Både bundkort og grafikkort skal have AGP, for at det virker.
Alias Et alias er et dæknavn, øgenavn, kælenavn eller blot kendtegn som man kan optræde under forskellige steder på Internettet.
Animation Afvikling af en billedrækkefølge, eksempelvis en tegnefilm
ANSI American National Standards Institute. Amerikansk institut for standardiseringer, der bl.a. har arbejdet med tegntabeller.
Applikation Et brugerprogram. Fx: Word 97, Access, Netscape Navigator osv.
Archie Et søgeredskab til FTP på Internettet.
ASCII American Standard Code for Information Interchange. En industri-standard for tegnsæt på computere.
ASCII-fil En ren tekstfil, som ikke indeholder koder af nogen art - kun bogstaver, tegn og tal.
Attachment Vedhæftning af en fil
Avatar En visuel repræsentation af en Internetbruger, f.eks. i form af en tegneseriefigur, en tredimensionel skikkelse, et foto af brugeren selv eller noget helt fjerde.
Avatars bruges især i chat-programmer, hvor man ikke kan de rigtige personer man taler med, men derimod deres avatars. tredimensionel skikkelse, et foto af brugeren selv eller noget helt fjerde.
Avatars bruges især i chat-programmer, hvor man ikke kan de rigtige personer man taler med, men derimod deres avatars.
AVI Audio Video Interleaved. Filtype til multimedie-sekvenser, der kan afspilles under Windows.

B

Til toppen
Baud Måleenhed for modemers signalhastighed. En baud svarer til en overførsel på én bit per sekund.
BBS (Bulletin Board System) -- Et elektronisk mødested, hvor man kan hente eller sende filer eller kommunikere med andre brugere. Der findes både BBS'er på Internet og uden for Internet.
Bibliotek En gruppering på en disk af et antal filer, eller fortegnelsen over disse filer. Et bibliotek kan indeholde andre biblioteker. Andre betegnelser for bibliotek er folder, katalog eller mappe, et ofte brugt engelsk ord er directory.
Binære tal Et tal opbygget af cifrene 0 og 1. En computer arbejder internt med binære tal (tal i to-tal systemet), brugeren ser computerens information som normale decimale tal (tal i ti-tal systemet)
BIOS Basic Input Output System. Små programrutiner, der findes i ROM-kredse i PC'en. BIOS får enheder som tastatur, harddisk osv. til at fungere sammen med CPU og RAM mv.
Bit Fra det engelske udtryk: BInary digiT (et ciffer i to-talssystemet). En bit er enten et nul eller et et-tal. Otte bits udgør én byte. Grundenheden for elektroniske data. Kan antage værdien 0 (slukket) eller 1 (tændt). En byte består på en normal PC af 8 bits (kaldet et 8-bit-system).
Bps Bits per sekund. Et modem på 33.600 bits pr. sekund (bps) overfører maksimalt ca. 3000 bytes pr. sekund.
BinHex En gammel macintosh-standard for oversættelse af binære filer til tekst med henblik på transport via e-mail.
Bounce Når en e-mail vender tilbage til afsenderen, fordi den ikke kunne afleveres på den angivne modtageradresse.
Browser Et klient program (software) som installeres på brugerens computer og som gør det muligt at navigere eller bladre på WWW og se billeder og grafik. Blandt de mest kendte browsere kan nævnes Netscape, Mosaic og Internet Explorer
Buffer Midlertidigt lager. Hvis en computer ikke er klar til at modtage data, opbevares de i bufferen og overføres til behandling, når computeren er klar.
Byte En byte består normalt af 8 bits. En bit er grundenheden for elektroniske data. 1024 bytes = 1 kilobyte (KB). 1024 KB = 1 megabyte (MB). 1024 MB = 1 gigabyte (GB). 1024 GB = 1 terabyte (TB).
Båndbredde Måleenhed for kommunikations-kapaciteten eller dataoverførselshastigheden mellem to enheder. Måles typisk i bit eller byte pr. sekund.
   

C

Til toppen
Cache Cache er små, hurtige hukommelses-lagre, der placeres imellem to enheder i PC'en. Cache'n bruges, hvor der er dataudveksling mellem to lagre med forskellig arbejdshastighed - fx mellem CPU og RAM (L2-cache) og mellem RAM og harddisk (diskcache).
CCD Charge-Coupled Device. Lysfølsom enhed, der bl. a. benyttes i skannere og digitale kameraer.
CD-ROM Compact Disk Read Only Memory.
Centronics Centronics er egentlig et printerfabrikat. Udtrykket bruges om den standard for det parallelle interface, IBM fastlagde i PC-arkitekturen.
CGI Common Gateway Interface. En brugerflade, som giver adgang til at få afviklet scripts eller programmer, som kører på en Web-server. Gæstebøger og andre formularer på websites er gerne CGI-scripts.
Chat Begrebet Chat betegner "at tale" med andre brugere af Internettet ved at skrive tekst på skærmen til hinanden.
Der er to forskellige måder, man kan komme til at chatte på. Den ene kaldes for Webchat og består i, at du åbner en webside, som giver dig mulighed for at chatte med andre, som også har åbnet den pågældende webside. Den anden mulighed består i, at du downloader et særligt Chat-program, hvorefter du kan chatte sammen med andre som bruger det samme program.
Chipsæt Controller-chips på bundkort. Hjælpe-chips, som aflaster CPU'en.
CIS Compact Image Sensor. En lysfølsom enhed, der bruges i små billige skannere. CIS regnes for at være dårligere end CCD.
Client/server Et EDB-program, som består af to dele: en server og en client. Serverprogrammet ligger på en central computer og håndterer typisk en central database. Klientprogrammet afvikles på brugerens PC som er forbundet med serveren via et netværk. Eksempel: En browser er en klient i forhold til en hjemmeside, som ligger på en server.
Computer En computer er et apparat for behandling af information under kontrol af et program. Informationen kan være tekster, taloplysninger, registre, billeder, film og musik. Tidligere anvendte ord er datamaskine og datamat.
Cookie En cookie er en lille tekstfil, som en webserver sender til din pc, når du besøger websiden. På din pc indsamler den information om f.eks., hvilke sider du har besøgt.
Disse oplysninger henter serveren igen næste gang, du kalder op. Dermed kan webside-ejeren tegne en profil af dig og dine vaner. Denne teknik bliver bl.a. udnyttet i den nye push-teknologi.
Webstedet kan også, helt uden du bemærker det, registrere, hvor i verden dit opkald kommer fra, hvem din Internet-udbyder er, hvilken browser og styresystem du bruger, og hvilke andre websites du har kigget på før - ved at dykke ned i "cachen" i din browser.
De nyeste browsere kan sættes op til at komme med en advarsel, før en cookie accepteres
Cpu Central Processing Unit. Centralenheden eller alternativt det engelske ord processor, styrer computerens arbejde ved at følge instruktionerne i et program.
CSRAM RAM-type udviklet af Intel, som skal bruges til L2-cache i de kommende Slot-2 udgaver af Pentium-II.
CSS Cascading Style Sheets. Et element i DHTML. Formateringskoder, der gør det meget, meget enklere at styre hjemmesidens formateringer.
Cyberspace Et ord opfundet af science-fiction forfatteren William Gibson, til at beskrive et altomfattende computernetværk i fremtiden. Nu bruges ordet ofte om hele den verden, der findes på Internettet. Ordet er dog temmeligt diffust og bliver bl.a. også brugt i forbindelse med virtual reality-teknikken.
Forstavelsen Cyber misbruges i alle mulige forbindelser (cyberpunk, cybermail ...), og betyder normalt ikke andet end "vi er også på nettet".

D

Til toppen
Daisychain Serie-forbindelse af enheder, hvor en ledning fører fra den ene enhed til den næste osv. Eksempler: FireWire, SCSI, USB.
DAT Digital Audio Tape. Båndtype med 4 GB kapacitet.
Database En database er et register lagret i en computer. Databaser kan være meget store, som for eksempel statens CPR, det centrale personregister, eller ganske små, som en privatpersons fortegnelse over musik cd'er.
DDC Display Data Channel. En skærm-teknologi, hvor skærmen kan kommunikere til PC'en. Kunne kaldes Plug and play for skærme.
Default En standardværdi eller -opsætning, som findes i mange programmer. Default-værdien gælder indtil brugeren ændrer den.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol, der tillader dynamisk tildeling af IP-adresser.
DHTML Dynamic Hyper Text Markup Language. En udvidelse af HTML, som giver mulighed for mere "liv" på hjemmesiderne. Microsoft og Netscape er ikke enige om standarden.
Dial-in Opkobling til Internettet ved hjælp af et telefonopkald til en udbyder.
DIMM Dual Inline Memory Module. 64-bit RAM-modul.
Directory se bibliotek
DirectX En ny multimedie API til Windows. Det er en samling programmer, der giver spil og andre multimedie-programmer meget større kontrol (low-level-kontrol) over hardwaret. DirectX omfatter: DirectDraw, DirectSound, DirectSound3D, DirectPlay, DirectInput, DirectSetup. Alle disse programmer er beregnet på, at spil og andre multimedie-programmer kan udvikles med effekter indenfor lyd og billede. Fordelen med DirectX er, at programmerne kan skrives direkte til Windows og samtidig opnå maksimal kontrol over hardware.
Disk cache En disk cache er en portion RAM (fx 2 eller 4 MB), der sættes til side som cache i forhold til harddisken. Cachen virker som buffer, så alle skrivninger og læsninger til og fra disken går igennem cachen med store hastighedsforbedringer til følge. Diskcache er indbygget i Windows 95.
DMI Desktop Management Interface. Standard for hvordan enkelte hardware-komponenter gennem en MIF-fil kan informere PC'en om sig selv. DMI er basis for Intel's LANDesk Client Manager (LDCM).
DNS Domain Name System. En kobling mellem IP-adresser og domænenavne. Den adresse, som identificerer en Website, kaldes Domain Name.
Docking-station En tilslutningskasse, der forbinder transportabelt udstyr til PC'en mv.
DOS Disk Operating System. Det ældste styresystem til PC'er. Seneste version er 6.22, men DOS findes i Windows 95, hvis man leder efter det.
Dot pitch Dot Pitch er en måleenhed for afstanden mellem skærmens enkelte pixels. Jo mindre tallet er, jo skarpere opleves skærmen.
Download At downloade betyder at kopiere data (fx programmer) fra en computer på Internettet til ens egen PC. Download sker fx via FTP.
DPI Dots per inch Prikker pr. tomme. Angiver detailleringsgraden af et billede. Anvendes bl.a. ved angivelse af opløsningen for en EDB-skærm (72 dpi) eller en laserprinter (300 eller 600 dpi).
DPMS Display Power Management System. En standard for energibesparelser til skærme, som går i "dvale" efter et tidsrum.
DRAM Dynamisk RAM. Den almindeligste og billigste RAM-type.
DSL Digital Subscriber Line. En ny modem-teknologi, der giver meget større overførsels-hastigheder på almindelige telefonlinjer.

E

Til toppen
E-card (Electronic Card) -- Et gratis elektronisk postkort, som du via et websted kan sende til familie, venner eller kæresten. Kaldes også postkort eller Greetings
ECC Error Correcting Code. System til fejlretning af spontane bitfejl i RAM. Kræver speciel RAM samt logik på bundkortet, for at det virker. Bruges i servere.
EDO Extended Data Output. En forbedret type DRAM, som blev standard i 1996.
Edutainment En blanding af ordene education og entertainment - undervisning og underholdning. Betegner programmer, der hjælper med indlæring på en underholdende måde.
EIDE Enhanced Integrated Drive Electronics. Det mest moderne interface til harddiske, CD-ROM-drev mv., som forbindes direkte til bundkortet. Ultra DMA er den seneste og hurtigste protokol under EIDE.
E-mail (Electronic Mail) -- For det meste tekstbeskeder, som sendes fra en person til en anden via et netværk. Én af Internettets populære services.
Energy Star Logo for PC'er og skærme med lavt energiforbrug (under 30 watt hver).
EPA Environment Protection Agency. Det amerikanske modstykke til Miljø- og Energistyrelserne. Udstikker regler for energibesparelser i konturudstyr. Udstyr der overholder grænseværdierne, kan forsynes med et Energy Star logo.
ECP Enhanced Capability Port er en standard for tovejs-kommunikation mellem PC'en og printere/skannere.
EPP Enhanced Parallel Port er en standard for tovejs-kommunikation mellem PC'en og enheder som ZIP-drev mv.
EPROM En ROM-chip, som kan programmeres flere gange. Indholdet slettes med ultraviolet lys. Hele chippens indhold skal ændres, modsat EEPROM. EPROM bruges på mange adaptere, hvor de lagre adresse-numre og andre brugerdata, der kan skrives til kortet.
ESCD Intel Plug-and-Play Extended System Configuration Data. En tabel med beskrivelse af hver ISA og PCI-enhed i PC'en. Under opstarten vil BIOS sammenligne oplysningerne i ECSD med de fundne adaptere.
Ethernet Den mest udbredte standard for lokalnetværk (LAN). Udviklet af Xerox Corp.

F

Til toppen
FAQ (Frequently Asked Questions) -- En liste over de mest almindelige spørgsmål til et givet emne og de tilhørende svar. Læs alle de FAQ'er du kan komme i nærheden af! Du bliver klogere.
FAT File Allocation Table. Et område på harddisken, der indholder et nødvendigt kort over resten af hard-disken. FAT stammer fra DOS' tidligste barndom (skrevet til brug på disketter), men det er stadig filsystemet under Windows 95.
Fil (flertal filer, engelsk file) er en samling af beslægtet information, der er lagret på en disk.Filer kan være umiddelbart læselige ved hjælp af et redigerings- eller tekstbehandlingsprogram, eller de kan indeholde information, der kun kan forstås af pc'en, for eksempel programdele.
Filoverførsel Transmission af data fra en computer til en anden og/eller fra et media til et andet.
Firewall En "brandvæg" er typisk et stykke software, som afskærmer et lokalnet i forhold til Internettet. Hvis man kobler et LAN til Internettet, skal den fælles netværksprotokol jo være TCP/IP. Det medfører, at hver enkelt server og arbejdsstation på nettet tildeles en IP-adresse. Og når en PC er på Internettet med egen IP-adresse, er den synlig for andre brugere på nettet. På denne måde kan et lokalnets (fortrolige) data blive tilgængelige for fremmede, hvis man ikke beskytter sig mod det. En firewall sikrer blandt andet, at lokalnettets IP-adresser er usynlige udefra.
Flame (eller Flamemail) Hån, spot eller trusler i en e-mail eller en artikel på USENET.
FPM RAM Fast Page Mode. Den ældste type DRAM.
Frames En teknik, der gør det muligt at opdele skærmbilledet i flere forskellige felter (rammer), så man kan se flere hjemmesider, som kan indeholde hver sin webside med hver sin URL. Giver mulighed for eksempelvis at søge i den ene frame, mens de andre frames bevares.
Freeware PC-programmer, som alle kan kopiere og bruge uden at betale for det.
FTP File Transfer Protocol. En af TCP/IP's under-protokoller, som bruges til at flytte og kopiere filer fra den ene computer til den anden over Internettet. FTP er bedre egnet til filoverførsel end HTTP er det, men da Web-serverne har en langt bedre brugerflade end FTP-serverne, er brugen af FTP for nedadgående.

G

Til toppen
Gateway En forbindelse mellem netværk, hvor to forskellige protokoller oversættes (konverteres), så der kan udveksles datapakker netværkene imellem.
GB En gigabyte er 1024 megabyte (MB)
GIF Graphics Interchange Format. Et grafikformat, som er meget brugt på websider. Findes som almindelige billeder, men også som transparente og animerede.
Gopher En ældre tekstbaseret informations-service på Internettet. Er i vid udstrækning erstattet af WWW.
GUI Graphical User Interface. Grafisk brugerflade. Fx. Windows og WWW.

H

Til toppen
Harddisk (på engelsk hard disk, fast disk eller fixed disk) rummer de programmer og de data, der benyttes af computeren. Inde i harddiskens kabinet findes roterende skiver med en magnetisk overflade, hvor der kan lagres information. Harddisken er normalt permanent monteret i computeren.
Hardware er betegnelsen for computerens kabinet med indhold, elektronik, ledninger o.s.v.
Hits Enhver "bevægelse" på en webside registreres som et hit
Homepage

eller

Hjemmeside

Hjemmeside. Et HTML-dokument, som offentligt tilgængeligt via en web-server. Den første webside man møder, når man kalder op til en website. Hjemmesiden er en velkomst til brugeren, og indeholder typisk navnet på firmaet eller forfatteren, som har lavet den pågældende website, og en menu over, hvad der tilbydes. En homepage kan sammenlignes med forsiden på en trykt brochure.
Hot Swap Betyder at en enhed kan udskiftes mens systemet er i drift. Anvendes bl a for RAID diske og Strømforsyninger.
HTML Hyper Text Markup Language. Det "tekstbehandlings-sprog" (og filformat) som benyttes til at skrive hjemmesider i, og som forstås af alle browsere, uanset computer-type (Windows, Macintosh eller Unix).
HTTP Hyper Text Transport Protocol. En underprotokol til TCP/IP, som benyttes til hjemmesider, men som også tillader overførsel af andre filtyper.
Hypertekst. Et skærm-baseret tekstformat som gør det muligt at springe fra ét sted i teksten til et andet ved at klikke på links.
Hyperlink Typisk et understreget ord eller billede, der med et museklik fører videre til andre informationer. Vindows hjælpen og Web-sider har sådanne links.
Hypertekst En hvilken som helst tekst, som indeholder links til andre websider.

I

Til toppen
IA-32 Fælles betegnelse for Intels 32-bit processorer (alle Pentium-udgaver).
IA-64 Betegnelse for Intels kommende 64-bit processorer (som kodenavn Merced).
ICOMP Måleenhed for CPU-performance opfundet af Intel.
ICP Information Content Provider. Betegner en udbyder af informationer på Internettet. Fx aviser.
ICQ Udtales I Seek You ("jeg søger dig"). Et program som bruges til personlig kontakt over Internettet. Millioner af mennesker verden over kommunikerer med dette geniale program.
IDE Integrated Drive Electronics. Drev (harddisk, CD-ROM mv.), hvor al styringselektronik er monteret på enheden. EIDE er den seneste standard.
IEEE 1394 FireWire. En ny digitalteknik (en seriel højhastighedsbus) som blandt andet skal forbinde skannere, kameraer og digital underholdningselektronik.
Intel Det førende firma indenfor fremstillingen af CPU'er til PC'er. "Opfandt" PC'en sammen med IBM og Microsoft. Intel udvikler CPU'er samt en masse anden PC-standarder (som PCI, AGP, 100 Mbit netværk mv.) som er med til at øge forbruget af hurtige CPU'er.
Interface En grænseflade, der forbinder to uafhængige datakredsløb. I PC'en forbindes harddisken fx med bundkortet via et interface.
Interlacing Teknologi, hvor billeder optegnes i to afdelinger, fx først linje 1, 3, 5 osv. Derefter optegnes linjerne 2, 4, 6 osv. På den måde bliver billedet hurtigere optegnet. Benyttes i GIF- og JPG-filer på Internettet, så man hurtigere får det fulde billede at se.. Grafikkort kan også opdatere skærmbilledet interlaced, en teknologi, der blev anvendt en del i starten af 1990'erne. En refresh-rate på 87 Hz interlaced svarer til 43,5 Hz non-interlaced.
Interleaving Teknologi, hvor der læses/skrives til flere RAM-moduler samtidigt for at opnå bedre hastigheder. To RAM-moduler kan på denne måde optræde hurtigere end ét.
Internet Verdens største computernetværk. Via Internet kan man udveksle elektronisk post, hente data (billeder, programmer, tekster) på andre computere, deltage i elektroniske konferencer og meget andet. Internet omfatter mange forskellige services: Usenet, World Wide Web, e-mail osv.
Intranet Når Internettets programflade og funktionalitet er udnyttet på et lokalt netværk, taler man om Intranet
IP Internet Protocol. Netværks-protokol, som står for pakkeoverførslen på Internettet.
IP-addresse Internet-adresse. Et 32-bit tal, der henviser til en bestemt server på nettet, og som forstås af TCP/IP.
IPX Netværksprotokol til lokalnet. Bruges især til Novell-net.
IRC Internet Relay Chat. Et chat-system.
IrDA Infrared Data Association. Standard for infrarød dataoverførelse (altså uden kabel) mellem fx laptop og stationær PC. Fjernbetjeningen til TV'et benytter infrarød transmission. Understøttes af Windows 98.
ISA Industry Standard Architecture. Den "gamle" I/O-bus, der fortsat benyttes til lydkort mv.
ISDN Integrated Services Digital Network. En speciel digital telefonlinje, som er yderst velegnet til Internet-opkobling. Kræver specielle telefoner og ISDN-adapter.
It Informationsteknologi. Det er læren om brugen af information. I praksis betyder det arbejdet med behandling af data ved brug af computere. Andre betegnelser er databehandling, eller elektronisk datbehandling (edb)
IX86 Intel serie af "kompatible" processorer med det fælles 8086-instruktionssæt. Seneste CPU i serien er Pentium-II.

J

Til toppen
Java Java er et netværksorienteret programmeringssprog udviklet af Sun Microsystems. Java er specifikt udviklet til at skrive programmer, som via Internettet sikkert kan downloades til din computer og straks afvikles uden risiko for vira eller anden skade til din computer eller dine filer. Ved at anvende små Java programmer (kaldet "Applets") kan websides indeholde funktioner som animationer, beregninger og andre fancy tricks.
JPEG (JPG) Filformat fra Joint Photographic Experts Group. Fotografier komprimeres i forskellig grad (med tab til følge). Bruges meget på Internettet.

K

Til toppen
KB En kilobyte er 1024 bytes
Kryptering Kodning af data så de ikke kan læses ved hjælp af et kodeord. Dataene kan kun gøres forståelige og brugbare ved at bruge det rette kodeord til afkodning. Krypteringen foregår med nøgler af bestemt bit-længde. En 64-bit nøgle anses på nuværende tidspunkt for ubrydelig. I USA har kryptering været forbudt.

L

Til toppen
L1-cache Lille hurtigt RAM-lager, der er placeret inde i CPU'en, og som forbinder den med systembussen.
L2-cache Lille hurtigt RAM-lager, der er placeret på bundkortet, i CPU'en eller i SEC-modulet, og som forbinder systembussen med RAM.
LAN Local Area Network. Et lokalnet består af to eller flere PC'er inden for samme bygning(er). PC'erne er typisk forbundet med netkort og kabler og kan dermed udnytte alle ressourcer (harddiske, printere mv.), der findes på nettet.
LCD Liquid Crystal Display. Teknologi, der benyttes til flade, "bløde" skærme. Der findes flere kvaliteter, hvoraf TFT er den bedste.
Link Tekst, knapper eller billeder på en webside, som ved klik med en mus bringer brugeren til en anden webside - enten på samme website eller på en anden website på en anden server. Det er ved hjælp af disse links, at brugeren får mulighed for let og hurtigt at navigere rundt på Internettet.
Linkrot Ordet betegner en sygdom, som angriber websites med fortravlede/dovne redaktører (webmasters). Symptomerne er hyperlinks, der er rådnet - dvs. links, som peger på en webside, der ikke længere eksisterer på adressen.
Login Brugernavn. Når du logger ind på en computer bliver du først bedt om et login, derefter om et password. Dit password skal holdes hemmeligt, men dit brugernavn indgår sædvanligvis i din e-mail adresse.
LPX Standardiseret format for bundboard, hvor indstikskortene monteres på et risercard.
LS-120 Et diskette-drev, som kan læse og skrive på både traditionelle 3,5" disketter og specielle 120 MB-diske.

M

Til toppen
Mailing list Et system til masseudsendelse af e-mails. Man tilmelder sig en liste, hvor deltagerne diskuterer et bestemt emne. Der findes ikke dansksprogede lister.
Mainframe Mainframe er et industribegreb, som dækker over meget store computere, som bestemt ikke ligner PC'er. Mainframes leveres typisk af firmaer som IBM, og de findes i de helt store virksomheder, hvor de håndterer store datamængder med mange hundrede eller tusinde brugere tilkoblet. I dag fungerer mainframes som store servere, der dels kan have "dumme" terminaler tilknyttet (rene skærme uden egen computerkraft) og som dels arbejder som server i forhold til lokalnet.
MB En megabyte er 1024 kilobyte (KB)
Microsoft Softwareleverandør. Stiftet af Bill Gates.
MIDI Musical Instrument Digital Interface. En standard, der tillader PC'en at behandle musik.
MIME Multi-Purpose Internet Mail Extensions. En udvidelse af TCP/IP-protokollen, som gør det muligt at modtage andre filtyper end ren text over Internettet. Indeholder konvertering fra PC'ens 8 bit-system til ældre computeres 7 bit-system. Overfører nødvendige oplysninger fil-typen i en MIME-header.
Modem MOdulator/DEModulator. En enhed, som kan oversætte mellem digitale data og lydbølger, som kan tranporteres via en telefonlinje.
Mosaic Den første browser, som var tilgængelig for Macintosh, Windows og UNIX med det samme interface og brugergrænseflade. Mosaic startede WWW's popularitet og er udviklet hos National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Flere firmaer har købt licens til Mosaic' sourcekode (kildekode), bl.a. Netscape og Microsoft.
MP3 Standard for kompression af musik i HIFI-kvalitet. 1 megabyte svarer cirka til 1 minuts musik. Der findes masser af lovlig og ulovlig MP3-musik på Internettet. Afspilning kræver et program som f.eks. WinAmp
MPEG-standard Moving Picture Experts Group. Et konsortium, der definerer kompressions-teknologier til digital billedbehandling.
MSN MicroSoft Network. Microsofts forsøg på at lave et kommercielt netværk for Windows-brugere. Blev overhalet indenom af Internettet.
MTU Maximum Transmission Unit. Størrelsen på de datapakker, der sendes (af protokollen TCP) over Internettet.
Multimedie Integration af lyd, video og data i computer-programmer.
Multitasking Multitasking betyder, at PC'en eller en af dens komponenter laver flere jobs samtidig. Fx kan du under Windows 95 printe samtidig med, at du henter data hjem via dit modem. Det er en form for multitasking. Hvor Windows 95 ikke laver ægte multitasking kan Windows NT til gengæld gøre det.
Mus er et tilsluttet apparat, de flytter en markør på skærmen ved at musen flyttes på bordpladen. Musen kan have en, to eller tre trykknapper. Ligheden med det lille pattedyr er størst for de mus der har to trkknapper og er sluttet til computeren med en ledning. Man kan også have en trådløs forbindelse. der er andre udførelser, som en trackball, hvor en kugle rulles med fingrene, en trykfølsom tast eller en trykfølsom plade.

N

Til toppen
NCSA The National Center for Supercomputing Applications. En amerikansk forskningsinstitution.
NetBEUI Netværksprotokol til mindre lokalnet med Windows 95 og NT.
Netikette Den særlige etikette, man forventes at følge på Internettet. Skrevne eller uskrevne regler for kommunikation med e-mail og Usenet især.
Netværk En sammenkobling af computere på en sådan måde, at de kan kommunikere indbyrdes.
Newsgroup Nyhedsgruppe på USENET. Et diskussionsområde, hvor Internetbrugere kan diskutere, kommentere eller stille spørgsmål. En nyhedsgruppe er en samling af artikler, som bliver skrevet af nyhedsgruppens egne læsere - ofte som kommentar til andres artikler. Hver enkelt nyhedsgruppe er helliget et afgrænset emne, hvorfor nyhedsgrupperne er arrangeret i et hierarki, og hver enkelt nyhedsgruppes navn afspejler placeringen i dette hierarki.
Nickname Kodenavn, som man fx kan bruge under deltagelse i chat på Internettet
NOS Netværks OperativSystem. Programmer som Netware, OS/2 Lan Server og Windows NT.
Novell Leverandør af Netware (et NOS).
Nyhedsgruppe Se UseNet.

O

Til toppen
OCR Optical Character Recognition. Program til tekstgenkendelse. Bruges i forbindelse med indskanninger.
ODBC Open Data Base Connection. En standard for kommunikationen mellem brugerprogrammer og databaser under Windows 95. Database-programmet kan dermed opdeles i. En engine (fra Sybase, Oracle, SQL-server eller andre), som indeholder selve datane og kan ligge på en server. En eller flere front-end applikationer (opbygget i Access, Crystal Report eller andre programmer) som kan afvikles på brugerens PC, og som leverer skærmbilleder til indtastning og udskrifter.
Open GL En standard for 3D-software (CAD, animation mv.). En slags programmeringssprog.
Operativsystem Er et overordnet program, der styrer computeren, og sørger for udførelse af andre programmer. En alternativ betegnelse er styresystem.
OS/2 Operating System 2. Et styresystem fra IBM, der tidligt i 1990'erne var en konkurrent til Windows. I dag findes OS/2 især inden for bestemte brancher (især banker).

P

Til toppen
Page View Måleenhed for website besøg. Et view svarer til én person, der kigger på en side - eller en del af en side - én gang. Page view er sværere at måle end hits, men er mere relevante og brugbare, når man skal måle en enkelt sides succes.
Pakning Kompression af filer, så de fylder mindre. Man pakker enkelte filer og grupper af filer.
Paritet Metode til at finde fejl i arbejdslageret. Bitfejl opstår spontant i RAM. Opdages fejlen ikke, kan det medføre fejl i data og programafvikling. ECC-RAM kan korrigere disse fejl.
Password En kode til at opnå adgang til et lukket system. Gode passwords indeholder bogstaver, tal og tegn, og er ikke simple kombinationer som f.eks. virtue7. Et godt password kan være: Hot$1-6
Pc betegner en lille computer. Betegnelsen bruges også på engelsk, hvor den er afledt af betegnelsen: Personal Computer, en lille computer til personligt brug. Den første pc blev fremstillet af IBM, senere er mange andre fabrikater kommet til.
PC100 RAM En Intel-standard for SD-RAM, der garanteret arbejder ved 100 MHz.
PCI Peripheral Component Interconnect. Moderne 32-bit højhastighedsbus, der forbinder Pentium-processorer til I/O-enheder.
PDA Personal Digital Assistant. En lille, håndholdt computer, der især bruges til adressekartoteker, notater mv.
Pentium CPU-serier fra Intel, afløseren for 486-serien.
POP Point Of Presence. En Internet-udbyders dial-in for modembrugere. Bruges især til at beskrive lokale modempuljer, hvortil brugernee kan ringe til lokal takst. En Internet-udbyder kan f.eks. være baseret i Århus, men kan have POP i København og Sønderborg.
PostScript Postscript (PS) er et sidebeskrivelse-sprog. Det er et programmeringssprog, der præcist fortæller, hvordan et udskrivet dokument skal se ud. Postscript er opfundet af firmaet Adobe i 1985, og også Apple har medvirket til at udbrede standarden, som i dag dominerer den grafiske branche. Postscript er et fællesnævner for en lang række printere og fotosættere.

Hvis dit udsyr er PS-kompatibelt, kan du udskrive en side 100% identisk med det endelige produkt fra fotosætteren. PS benytter en række standardiserede fonte (som Palatino og Helvetica, som jeg bruger i mine hæfter).

Blandt fordelene er, at PS er uafhængigt af opløsningen. Et printjob fra en 600 dpi HP4M-laserprinter kan altså sendes til en hvilken som helst fotosætter og udskrives i måske 2400 dpi. Mange laserprintere fås i dag med indbygget Postscript til en overkomelig pris. Hvis man ikke har en PS-printer selv, kan man installere driveren til én under Windows 95 for derefter at udskrive printfiler i PS-format (det gjorde jeg til min første bog - den blev også derefter). Steve Jobs forsøgte med sine NeXT-computere at gøre Postscript til skærm-sprog.

PPP Point to Point-protokol. Internet-opkaldsforbindelse, typisk via modem. Noget hurtigere end SLIP.
Protokoller Programlag, der er nødvendigt for overførsel af data mellem to systemer. En PC skal fx have indlæst den rette protokol, for at den kan kommunikere med et netværk.
Push Push-teknologien giver mulighed for at lade brugerne abonnere på nogle bestemte informationer, som de selv vælger. Informationerne bliver derefter automatisk sendt til abonnenten, hver gang der er nyt. Desværre kan Microsoft og Netscape ikke blive enige om en fælles standard. Microsoft har i samarbejde med PointCast udviklet standarden CDF (Channel Definition Format) og Netscape har valgt at satse på deres egen push-teknologi under navnet Netcaster

R

Til toppen
RAID Redundant Array of Inexpensive Disks. En teknologi, der kæder mange harddiske sammen, og som kan forøge hastighed og sikkerhed.
RAM Random Access Memory. Computerens arbejdshukommelse.
Real Time (realtid) Transmission og behandling af data, mens de opstår. Fx online chat videokonference.
Refreshrate Det antal skærm-opdateringer, der foregår pr. sekund. Jo højere tallet er, jo mere stabilt og flimmerfrit ses skærmbilledet. 75 Hz refresh er acceptabelt. LCD-skærme har ingen refresh - de lyser konstant.
Robot Program, der gennemsøger WWW for oplysninger. Nogle søgemaskiner opdateres med robotter.
Router En "intelligent" enhed, som kan dirigere datapakker videre fra det ene netværk til det andet.

S

Til toppen
SCSI Small Computer System Interface. Et controller-princip, hvor op til 7 eller 15 enheder forbindes til en fælles adapter, der på intelligent vis styrer og regulerer datatransporten.
SEC-modul En printplade, der passer ned i visse bundkort. Modulet indeholder en Pentium-II-CPU, L2-cache, styringslogik og en blæser.
SDRAM Synchronous Dynamic RAM. Moderne RAM-type til arbejdslager i PC'en.
Server Computer eller program, som leverer data eller andre ressourcer til andre computere eller programmer.
SET Sikre Elektroniske Transaktioner. Den sikkerhedsstandard som de danske pengeinstitutter i samarbejde med PBS ønsker at gennemføre for elektronisk handel på Internettet. En meget høj grad af sikkerhed - markant større end det, som fungerer i resten af verden.
SGML Standard Generalized Markup Language. Et sprog til beskrivelse af kodebaserede dokumenter. Fx er HTML defineret ved hjælp af SGML.
Shareware Programmer, som ophavsmanden sælger via et mindre gebyr. Brugeren forventes betale prisen efter en periode med gratis afprøvning. Shareware-programmer downloades fra Internettet.
Signaturfil Standardiseret afsenderadresse i e-mails.
SIMM Single Inline Memory Module. 8 eller 32 bit RAM-moduler.
Skærmdirektivet Et EU-direktiv, der stiller krav til arbejdspladsen. Et af kravene er, at skærmen skal opfattes som flimmerfri (Refreshrate på 75 Hz eller bedre).
SLIP Serial Line Internet Protocol. Internet-opkaldsforbindelse. Langsommere end PPP.
SMART Self Monitoring and Analysis Reporting Technology. Et teknik til overvågning af EIDE-diske (indbygget i diskens styringselektronik).
Smileys Nogle tegn, der i skriftlig kommunikation kan sammensættes, så det udtrykker afsenderens humør - f.eks.:

:-) betyder glad

:-( betyder bedrøvet

Smileys hedder også Emoticons, som er en sammentrækning af de engelske ord emotion (følelse) og icon (billede).

Snail mail Sneglepost. Spydig omtale af den almindelige brevpost i modsætning til e-mail.
SNMP Simple Network Management Protocol, en protokol til netværksovervågning indenfor TCP/IP.
SPD Serial Presence Detect er en enhed på SD-RAM-modulerne, som gør det muligt for BIOS at aflæse modulets hastighed.
SSL Secure Socket Layer er en protokol, som Netscape anvender til at sikre overførsel af data på nettet.
STN LCD Super Twisted Nuonic. En flad skærmtype.
SVGA Super VGA. Skærmopløsning (800X600 pixels).
Søgemaskine Computer på Internettet, der har en database, hvor man fra en Web-side kan søge oplysninger om andre Web-sider. Eksempel: Alta Vista, Yahoo og Jubii er søgemaskiner

T

Til toppen
Tags De markeringer eller koder, som er indbygget i et HTML-dokument.
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Netværksprotokoller til større netværk. Bruges især på Internettet. Indeholder to hovedprotokoller samt en lang række underprotokoller, der bruges til hver sin type service (fx http).
Telnet Service på Internettet, der gør det muligt at bruge ens egen PC som "dum" terminal. Man logger dig på en større (UNIX-) computer og afvikler dens programmer ved hjælp af eget tastatur og skærm. Værtscomputeren lægger maskinkraft til. Programmerne er gammeldags tekstbaserede, typisk af administrativ karakter.
TFT Thin Film Transistor. Den hidtil bedste teknologi til flade skærme. Hver pixel dannes af tre transistorer som lyser med rød/grøn/blå i passende styrke. TFT-teknologien kaldes også aktiv matrix.
Token Ring Netværksteknologi fra IBM. Findes i 4 Mbit/sek og 16 Mbit/sek. Protokollen er baseret på en token, som kører rundt i en ring. Den, som har denne token, har ret til at sende.
TWAIN Tool Without An Interesting Name. Et program, som tillader at du kan hente billeder fra en skanner eller et digitalt kamera direkte ind i et billedbehandlingsprogram som PaintShop Pro.

U

Til toppen
UNIX Et operativsystem (OS), der blev skabt i 1969 på Bell Laboratorierne i USA. I 1974 blev UNIX som det første OS skrevet i sproget C. UNIX har udviklet sig til en slags freeware, et meget åbent system i mange varianter, som ingen ejer rettighederne til. De fleste Web-servere er UNIX-baserede.
Upload Overførsel af en fil fra ens egen computer til en anden computer på Internettet. Man uploader sine hjemmesider, for at de kan ses af andre. Upload sker via FTP.
Unzip At unzippe en fil betyder at dekomprimere eller pakke en fil ud, som er komprimeret.
URL Uniform Resource Locator. En adresse på Internettet, som viser hen til en bestemt fil eller en anden ressource. Fx: http://www.danmark.dk
USB Universal Serial Bus. En ny tilslutningsform, som fremtidens PC'er vil være udstyret med. Det er en "bus", som skal erstatte tastatur-, muse- og printerporte mv. Alle disse forskellige former for stik, som benyttes til lav- hastigheds-enheder, skal erstattes af én ny stiktype. Op til 127 forskellige enheder kan tilsluttes - mere eller mindre i halen på hinanden - på USB-bussen.
UPS Uninterruptible Power Supply. Nødstrømforsyning beregnet til at holde servere kørende ved strømsvigt.
Usenet En stor mænge af nyhedsgrupper (Newsgroups), hvori brugerne via e-mail kan diskutere eller udveksle synspunkter om alle mulige forskellige emner.
UU-encode Unix to Unix-kodning består i en omkodning af binære filer til bogstaver, så de kan tilføjes (attaches) mails. Ældre standard end MIME.

V

Til toppen
Veronica Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computerized Archives. Søgeværktøj til Internet-servicen Gopher.
VESA Video Electronics Standards Association. En organisation der beskæftiger sig med standardisering af videoudstyr, deriblandt stik og signaler til monitorer, strømforbrug mv.
VGA Video Graphics Adapter. Skærmoopløsning på 640X480 pixels (med 60 Hz refreshrate).
VPN Virtuelle Private Netværk. Sammelkobling af LAN's ved hjælp af Internettet. Kræver speciel software, der sikrer mod uønsket indtrængning.
VRML Virtual Reality Modeling Language. Et sprog til 3D-formatering af "rumlige" Web-sider.

W

Til toppen
WAIS Wide Area Information Server. Avanceret systemer til hurtige gennemsøgninger af store informationsmængder over Internettet.
Wake on Lan En metode til at få en slukket maskine til at tænde, når der sendes et signal (en magic package) til den. Kræver ACPI.
WAN Wide Area Network - computernetværk, der går ud over en enkelt bygning eller et bygningskompleks. Modsat LAN
WAV Ukomprimeret filformat til lyd under Windows.
WDM Windows Driver Model. En type hardware-drivere, som er fælles for Windows 98 og NT. Driver-specifikationen arbejder med 4 klasser: Stream (Video, audio, DVD mv.), HID (Keyboard, mus, joystick mv), USB og IEE1394). WDM omfatter ikke al hardware, fx er grafikkort ikke med.
Web Øgenavn for World Wide Web
Webcrawler Søgerobot, som gennemser sider på WWW, hvorefter alle ordene lægges ind i et søgeindeks med henvisning til den pågældende webside. Dernæst checker robotten siden for henvisninger til andre websider, som så bliver slået op og gennemgår samme behandling. Ved at fodre robotten med nye udgangssider, kan man holde den i gang hele tiden
Webmaster Den systemansvarlige (redaktøren) for en hjemmeside.
Webserver En computer, som indeholder og leverer data og information på World Wide Web.
Webside Et enkelt skærmbillede på WWW i et særligt hypertekstformat. Websiderne kan indeholde tekst, billeder, film, lyd og links til andre websider.
Website Websted. En samling af websider bestående af en homepage og en række websider som er indbyrdes forbundet via links. Tilsammen præsenterer websitet organisationens budskab eller produkter. Websitet er rent fysisk placeret på en webserver enten hos organisationen selv eller hos en Internetleverandør, som tager leje for serverpladsen
WYSIWYG What You See Is What You Get. Begreb som bruges om den type programmer, der viser et skærmbillede, der svarer til det endelige produkt. Eksempelvis et Windows-tekstbehandlingsprogram som Word, hvor skærmbilledet svarer ganske til det færdige, udskrevne dokument.
WWW World Wide Web. Den mest kendte service på Internettet, hvor man kan springe fra det ene HTML-dokument (hjemmeside) til det andet med et museklik i en browser.

Den del af Internettet, som har grafisk brugerflade (interface) og som sætter ikke-specialister i stand til at navigere rundt i det globale netværk og finde information ved hjælp af en browser og klik fra en mus

X - Å

Til toppen
XGA eXtended Graphics Adapter. Oprindeligt en IBM-standard for skærm-modes. Bruges bl.a om skærmopløsningen 1024 X 768 pixels.
ZIF Zero Insertion Force. Sokkel til CPU'er, som kan monteres med håndkraft.
ZIP Når man komprimerer en fil med programmet WinZip oprettes en kopi, som indeholder de samme data, men fylder mindre. Denne fil kaldes en "Zip.fil". Den har normalt filtypenavnet *.zip. Sådanne filer pakkes ud igen med WinZip-programmet.